RENOWACJA

9 sierpnia rozpoczął się remont kapliczek Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Wcześniej mieszkańcy Kopaszewa, Rogaczewa, Rąbinia i Turwi wykonali prace porządkowe wokół kapliczek usuwając darń w promieniu metra od każdej. Jest to tym godniejsze uwagi, że prace te wykonała przede wszystkim młodzież pod opieką m.in. Pań sołtys Kopaszewa i Rąbinia – Joanny Ziętkiewicz i Lucyny Jaszkiewicz oraz Pani Barbary Walczak z Rogaczewa. Wymiar społeczny jest niezwykle istotny również z racji pozyskania małego grantu z programu PISOP, który umożliwi odnowienie jednej kapliczki oraz zaangażuje i ożywi społeczną inicjatywę mieszkańców, którzy docelową będą mielić za zadanie opiekować się kapliczkami. W tym samym czasie uzyskano zgodę Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń na przeprowadzenie robót oraz powiadomiono o nich Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace remontowo-renowacyjne wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ewy i Jarosława Jankowskich z Leszna, z którymi Komitet podpisał umowę 30 czerwca. Zakłada ona zakończenie prac do 31 sierpnia i ewentualne „wyprawki” w początkach września. Koszt renowacji jednej kapliczki (materiały, robocizna) to 5.000 zł brutto.

Prace przebiegają etapami. Najpierw  częściowo usunięto stare tynki, w tym z cokołów. Po nałożeniu nowych i uzupełnieniu dobrze zachowanych dotychczasowych, kapliczki pokryto nową zewnętrzną warstwą „barankiem” i pomalowano. Cokoły pozostawiono odsłonięte, tak by uwidocznić zróżnicowanie materiału, z którego powstały. Docelowo w 2018 roku planujemy wykonać nową licówkę cokołów z kamienia, tak by ujednolicić wszystkie kapliczki.

Niespodziewanie w trakcie renowacji pojawiło się zagrożenie dla jedne z kaplic w postaci wiatrołomów, które jednak usunęło za zgodą Nadleśniczego Władysława Praissa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maria Prałat.

Odrębnym etapem był demontaż dotychczasowych, blaszanych daszków i zastąpienie ich nowymi z małej dachówki karpiówki. Pod daszkami umieszczono kapsuły z przesłaniem dla potomnych oraz informacjami o fundatorach kolejnych kapliczek. Zwieńczeniem prac budowlanych było umieszczenie nowych krzyży, wykutych na wzór oryginalnych oraz ujednoliconej numeracji poszczególnych stacji. Odnowiono również żywiczne odlewy, dzięki czemu zyskały nowy walor – detale są bardziej widoczne, a efekty światłocieniowe pokazują artystyczną wartość tablic.

Prace renowacyjne zakończyło ułożenie w promieniu pół metra od każdej kapliczki pasa z kamienia polnego.


Renowacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie grona przychylnych osób, które podczas zbiórek publicznych ofiarnie wspomagały naszą inicjatywę. Nie tylko finansowo, ale również swym wolontariatem. W sposób szczególny wspomnieć trzeba o Stowarzyszeniu Chórze Męskim “Arion”, który 27 grudnia 2016 roku i 23 kwietnia 2017 roku wystąpił charytatywnie na dwóch koncertach, podczas których kwestowaliśmy na rzecz  renowacji. W trakcie drugiego koncertu również charytatywnie wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego. Szczególnie dziękujemy ks. kanonikowi Pawłowi Skrzypczakowi z kościańskiej fary, za udostępnienie tego wspaniałego wnętrza.