AD 2022

Zapraszamy na 8 edycję pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, tym razem pod hasłem “Per pedes apostolorum – pieszo, na wzór apostołów”. W trakcie wspólnego naszego pielgrzymowania przypomnimy w rozważaniach postaci poszczególnych apostołów, ich żywoty, legendy z nimi związane i miejsca kultu związane również z naszym regionem. Ponadto pochylimy się nad biografiami tych, którzy wzorując się na 12 uczniach Jezusa, w swoim codziennym życiu pokazywali głębię wiary.