ORGANIZATORZY

OD ROKU 2019

Fundacja Bonum Adipisci – Dążyć do dobra

ul. Szkolna 31, 64-000 Turew

ORAZ 


Kontakt:

dr Maciej Badura 

Członek Zarządu 

Fundacja Bonum Adipisc – Dążyć do dobra 

ul. Szkolna 31, 64-000 Turew 

koordynatormis@gmail.com 

www.bonum.adipisci.pl