VIII KDK AD 2022

Zapraszamy na 8 edycję pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, tym razem pod hasłem “Per pedes apostolorum – pieszo, na wzór apostołów”. W trakcie wspólnego naszego pielgrzymowania przypomnimy w rozważaniach postaci poszczególnych apostołów, wędrownych świętych, ich żywoty, legendy, miejsca kultu związane również z naszym regionem, najsłynniejsze szlaki pielgrzymkowe (w tym Jakubowy, na którym znajduje się m.in. Rąbiń). Ponadto w sposób szczególny pochylimy się nad tymi wszystkimi, którzy wędrują – z własnej woli, ale i zmuszeni sytuacją dnia codziennego – imigrantami, uchodźcami, ofiarami prześladowań. Uciekającymi przed wojną, opuszczającymi dom w poszukiwaniu pracy, idącymi za chlebem, uciekającymi przed kataklizmami. Historia ludzkości, to dzieje wędrówek. Na tak licznych drogach, pojawiła się także ścieżka, na której Święty Piotr spotkał Jezusa. Zadane mu pytanie: “Quo vadis?”, w trakcie tegorocznej edycji będzie zadane nam…

Również tegoroczna Kopaszewska Droga Krzyżowa została objęta patronatem honorowym JE abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W tym roku również będziemy kwestować na rzecz renowacji nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu.

VIII piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa odbyła się 5 września 2022 roku. Tak, jak rok wcześniej, zorganizowała ją Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. Tegoroczne jej hasło – „Per pedes apostolorum – Pieszo na wzór apostołów” nawiązywało zarówno do tematu wędrówki, przemierzania wielu różnych dróg, tych motywowanych względami wiary, takich jak szlaki pielgrzymkowe prowadzące do wielu sanktuariów, jak i tych ścieżek, które naznaczone są ucieczką przed wojną, kataklizmem, biedą czy  w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Wszystkie te drogi przeplatają się z życiową drogą pątników.

O 12:30 rozpoczęła się Msza św. w intencji pielgrzymów sprawowana przez ks. Krzysztofa Gogoła, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Choryni. Licznie zebrani uczestnicy tegorocznej edycji – w liczbie blisko 250 – na zakończenie mszy usłyszeli pozdrowienie przekazane przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego. O 13:30 rozpoczęła się zasadnicza peregrynacja. Zwyczajowo przy każdej kolejnej stacji pątnicy przy akompaniamencie gitarowym Leszka Majchrzaka i siostry Viannei ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wykonywali fragment pieśni „Matko, która nas znasz”, a następnie odczytywali rozważania ułożone przez dra Emiliana Prałata. On też prowadził część historyczną – między poszczególnymi kapliczkami piechurzy poznali historie Santiago de Compostella, sanktuariów w Borku Wielkopolski, Lubiniu, Osiecznej, Górce Duchownej czy Starych Oborzyskach. W połowie drogi wędrowcy spędzili chwilę czasu na modlitwie w kościele w Rąbiniu, a następnie obejrzeli efekty tegorocznych prac rewitalizacyjnych nekropolii Chłapowskich – odnowione nagrobki Balbiny Knychałowej, rodziny Niklasów, Kaszewskich, Anny Wytyk i Marianny Hertmanowskiej. Darowizny składane na działalność statutową Fundacji w kwocie 1583,60 zł przeznaczone zostały w całości na pokrycie kosztów renowacji. Następnie pątnicy przeszli do pobliskiej świetlicy, gdzie mogli się pokrzepić gorącą zupą i chwilę odetchnąć. Około 16:40 wyruszono w drogę powrotną. W Rogaczewie do piechurów dołączył ks. Stanisław Tokarski z Racotu, który opowiedział o swoim powołaniu i wędrówce jako duszpasterza. Do Kopaszewa pielgrzymi dotarli około 19:00. Na zakończenie podziękowano wszystkim organizatorom i zaproszono do kolejnej edycji – 10 września 2023 roku. Zwieńczeniem spotkania były certyfikaty pielgrzyma i okolicznościowe pocztówki, a także kawa i domowe ciasto.

Aby pobrać plik PDF z rozważaniami – kliknij