KOMITET SPOŁECZNY 2016 – 2018

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 sierpnia 2016 roku z inicjatywy organizatorów Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej – dr Emiliana Prałata – społecznego opiekuna zabytków, Joanny Ziętkiewicz – Sołtys wsi Kopaszewo oraz radnego Leszka Majchrzaka został powołany do życia KOMITET SPOŁECZNY „KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA”.

Celem komitetu jest zebranie datków pieniężnych podczas II edycji pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej na renowację kapliczek powstałych w 1855 roku z inicjatywy Jana Koźmiana (Poznaj historię KDK). W związku z tym Komitet Społeczny w dniu 26 sierpnia br. wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wydanie zgody na przeprowadzenie zbiorki publicznej na ten cel.

W dniu 5 września 2016 decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizatorzy dostali zgodę na przeprowadzenie zbiorki publicznej ( nr decyzji:2016/3100/KS)


4 stycznia 2017  roku, Komitet Społeczny “Kopaszewska Droga Krzyżowa”  wystąpił Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wydanie zgody na przeprowadzenie zbiorki publicznej na rok 2017.


Szczegółowe informacje i sprawozdania dostępne na stronie http://www.kopaszewo.org.pl/komitet-spoleczny-kopaszewska-droga-krzyzowa/