IV KDK AD 2018

 

W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a przede wszystkim w roku przypomnienia największego zrywu Wielkopolski i jedynego zwycięskiego powstania Polaków, chcemy pochylić się nad tematem niepodległości oraz osób, którym ją zawdzięczamy. Tę niepodległość rozumieć będziemy nie tylko jako walkę z bronią w ręku i przelanie krwi na ołtarzu Ojczyzny, ale także jako prawo do wolności, do języka, wiary, poglądów. Podążając od stacji do stacji rozważać będziemy chwile wielkie i wzniosłe w naszych dziejach, ale również te, które winny budzić nasze narodowe sumienie. Kolejne upadki pod krzyżem staną się okazją do zadania sobie pytania o ich sens, o naszą wobec nich postawę. W sposób szczególny przypomnimy także naszych wielkopolskich bohaterów, ojców i matki wielkopolskiej niepodległości. Nie tylko postaci z kart podręczników, ale także zapomnianych bohaterów – naszych przodków, dla których Ojczyzna była wielkim, zbiorowym obowiązkiem. Po raz trzeci pieszą Kopaszewską Drogę Krzyżową objął swoim patronatem honorowym ks. abp Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański.

PLAN

  • 9:00 | msza w kaplicy przypałacowej
  • 10:00 | kaplica przypałacowa w Kopaszewie | powitanie uczestników i rozpoczęcie Drogi Krzyżowej
  • 12:15 | przybycie do Rąbinia | nawiedzenie nekropolii Chłapowskich | złożenie kwiatów na grobie gen. Dezyderego Chłapowskiego | odśpiewane Mazurka Dąbrowskiego | przerwa przy kawie i cieście w pobliskiej świetlicy
  • 13:00 | wymarsz w drogę powrotną
  • 15:30 | przybycie do Kopaszewa | zakończenie pielgrzymowania | wręczenie certyfikatów | wspólny posiłek w parku przypałacowym
  • W tym roku towarzyszyć nam będzie asysta honorowa żołnierzy z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego w Wędrzynie


W bieżącym roku kwestujemy na renowację kapliczki dedykowanej  św. Dezyderemu i Antoniemu, ufundowanej przez Jana Koźmiana, pomysłodawcę Kopaszewskie Drogi Krzyżowej.