KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA 2015 – zaproszenie

Już w niedzielę 13.09.2015r. o godzinie 13:00 serdecznie zapraszamy na pieszą Kopaszewską Drogę Krzyżową Miłości śladami Zofii i Jana Koźmianów!

Do udziału pieszej drodze krzyżowej zapraszamy wszystkich chętnych! Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

PIESZA DROGA KRZYŻOWA

25 października 1853 roku Zofia z Chłapowskich Janowa Koźmianowa, w parku w Kopaszewie zażyła śmiertelną, jak się okazało dawkę sublimatu. Ukochana córka Dezyderego i Antoniny Chłapowskich zmarła. Spoczęła na cmentarzu przykościelnym w Rąbiniu. Pogrążony w smutku mąż, pełen zarazem głębokiej wiary, rok później wraz z rzeszami pątników przeszedł raz jeszcze trasą konduktu pogrzebowego z Kopaszewa do Rąbinia i z powrotem. Tym razem jednak zatrzymywał się przy śródpolnych i śródleśnych kapliczkach, które ufundował i w których polecił umieścić niezwykłej urody żeliwne tablice z wyobrażeniami Drogi Krzyżowej. W ten sposób powstała słynna Kopaszewska Droga Krzyżowa, po dziś dzień będąca świadectwem wielkiej miłości i wiary oraz unikatowym w skali Wielkopolski zabytkiem.

W przededniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego pragniemy zaprosić miłośników regionu i nie tylko, do odnowienia tradycji wędrówki szlakiem unikatowej w skali Wielkopolski Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. W tym roku tematem przewodnim będą postacie Zofii z Chłapowskich i Jana Koźmiana. Ufamy, że w każdą kolejną niedzielę przypadającą przed świętem Podwyższenia, spotkamy się na pątniczym szlaku oraz nieco więcej uwagi poświęcimy przedstawicielom rodu Chłapowskich. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli potomkowie tego zasłużonego dla Wielkopolski i Polski rodu, którzy zadeklarowali swoje przybycie.

Plan

13:00 powitanie uczestników, krótka prelekcja nt. Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej w kaplicy w Kopaszewie.

13:15 początek Drogi.  W jej trakcie rozważania pasyjne oraz ciekawostki związane z rodem Chłapowskich. Rozważania prowadzić będą Proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się poszczególne kapliczki.

15:15 przybycie do Rąbinia. Odpoczynek, zwiedzanie nekropolii (możliwość zdobycia okolicznościowej broszury), krótka prelekcja nt. rodu, spotkanie z potomkami Chłapowskich. Na koniec coś dla ciała: ciasto, kawa, napoje.

16:00 droga powrotna do Kopaszewa.

18:30 zakończenie Drogi Krzyżowej w parku przy pałacu w Kopaszewie. Ciepły posiłek oraz okolicznościowy certyfikat dla każdego z uczestników.