VI KDK AD 2020

Rok 2020 to czas, w którym w sposób szczególny chcemy przypomnieć zarówno charyzmat benedyktynów, jak i historię ich obecności na Ziemi Kościańskiej, do czego okazję stanowi 950 – rocznica założenia ich opactwa w Lubiniu. Zgromadzenie odegrało kluczową rolę w tworzeniu się nowożytnej Europy. Na ziemiach polskich poszczególne klasztory odgrywały istotną, kulturotwórczą rolę. Podczas przemierzania szlaku Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej przedstawimy duchowość benedyktynów, ważne postaci związane z tym najstarszym monastycznym ruchem katolickiej Europy, a także sięgniemy do przebogatej historii benedyktynów lubińskich. Do udziału w pielgrzymowaniu zaprosiliśmy ojców i braci z klasztoru, gdzie według przekazów ma być pochowany Gall Anonim. Także tę edycję swoim patronatem honorowym objął metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki.

W tym roku pragniemy kwestować na rzecz renowacji nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu. Bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://bonum.adipisci.pl/zabytki/

Kopaszewska Droga Krzyżowa ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych pielgrzymów. Jednakże ze względów sanitarno-epidemiologicznych niezbędna jest rejestracja uczestników.
Rejestracja online znacznie ułatwi i przyspieszy obsługę pielgrzymów w dniu 6 września dlatego gorąco zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA REJESTRACJI

Rejestracji będzie można dokonać również osobiście przed jej wyruszeniem, w tym przypadku prosimy przybyć odpowiednio wcześniej aby wypełnić niezbędny kwestionariusz osobiście.

Punkt Obsługi Pielgrzyma będzie czynny od godziny 11:00 pod Pałacem w Kopaszewie.

zalecenia sanitarno-epidmeiologiczne

Zdjęcia dzięki uprzejmości Elżbiety Brukwińskiej


176 osób to liczba piechurów, którzy wzięli udział w tegorocznej, szóstej już edycji Pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. W tym roku zadedykowana została benedyktynom lubińskim, którzy w 2020 roku obchodzą jubileusz 950-lecia ich obecności na Ziemi Kościańskiej. Frekwencja zaskoczyła organizatorów.

0d 11 trwała rejestracja uczestników pielgrzymowania. Kto nie zdążył zgłosić swego udziału online, mógł to zrobić na miejscu wypełniając formularz związany z reżimem sanitarnym. Obowiązkowa była dezynfekcja dłoni zachowanie dystansu społecznego, a w pomieszczenia – noszenie maseczek. W samo południe dr Emilian Prałat odczytał krótki list przesłany, że abpa Stanisława Gądeckiego i przywitał przybyłych gości, wśród nich braci Efrema i Alberta. Tegoroczne rozważania towarzyszące pielgrzymowaniu składały się z dwóch część – pierwszy stanowił fragment „Reguły” spisanej przez św. Benedykta, drugą zaś zasadnicze rozważania. „Regułę” odczytywali benedyktyni, pozostałe fragmenty uczestnicy Drogi Krzyżowej. Następnie – z zachowaniem dystansu – uczestnicy wyruszyli w siedmiokilometrową drogę do Rąbinia, mijając po drodze kolejne kapliczki. W drodze poza śpiewem i modlitwą, uczestnicy wędrówki usłyszeli historię powstania ruchu monastycznego, dzieje osiedlenia się benedyktynów na ziemiach polskich oraz zapoznali się z kulturową rolą zgromadzenia w dziejach Wielkopolski. Mimo ulewnych deszczy, które nawiedziły okolice jeszcze sobotę poprzedzającą Drogę Krzyżową, przejście przez zagajnik i kanał Rowu Wyskoć okazało się bezproblemowe. Jak co roku na mostku przeliczono piechurów – 176. Od zagajnika, aż do wieży widokowej pod Rąbiniem rozciągnął się wyjątkowo długi pochód. Marsz umilał śpiew prowadzony przez Pana Narcyza Skorupskiego. Między dwoma kapliczkami w pobliżu Rąbinia dr Prałat przybliżył podjęte w minionym roku przez Fundację „Bonum adipisci” działania związane z renowacją nekropolii Chłapowskiej oraz podzielił się informacją, iż Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa finalizuje działania związane z odbudową cokołu pod figurę św. Benona, na który to cel kwestowano w minionym roku. W Rąbiniu piechurzy pokrzepili się ciastem i wodą przy świetlicy, a następnie udali się do kościoła parafialnego gdzie ks. Ryszard Jankowski oprawił mszę w intencji wszystkich uczestników tegorocznej drogi krzyżowej. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki mogli zadać pytanie benedyktynom, którzy opowiedzieli m.in. o okolicznościach przyjęcia przez nich imion zakonnych, układzie dnia panującym w klasztorze, jak również odpowiedzieli na dociekania najmłodszych, których szczelnie zainteresowało, czy zakonnicy posiadają telewizor i telefon komórkowy. Na ostatnim etapie wędrówki brat Efrem przypomniał sylwetkę słynnego benedyktyna brata Bernarda z Wąbrzeźna. Piechurzy dotarli do pałacu w Kopaszewie kilka minut po godzinie 18:00, równo sześć godzin od wyjścia. Na zakończenie drogi krzyżowej dr Prałat podziękował wszystkim za pomoc i obecność oraz zaprosił na przyszłoroczną edycję, która odbędzie się 12 września. Narcyz Skorpuski w imieniu wszystkich pielgrzymujących podziękował dr Prałatowi za organizację Drogi Krzyżowej. Ostatnimi akcentami pielgrzymowania były certyfikaty i okolicznościowe pocztówki wręczone uczestnikom oraz ciepły posiłek. Organizatorem tegorocznej edycji była Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra i Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa. Uczestnicy przekazali na cele statutowe Fundacji kwotę 1585,57 złotych, która zostanie przeznaczona na dalsze prace renowacyjne w Rąbiniu. Tradycyjnie już nad bezpieczeństwem wędrujących czuwała OSP Kopaszewo.

 

Całość rozważań w formacie PDF można pobrać TUTAJ