WANDA Z POTWOROWSKICH CHŁAPOWSKA (1882-1959)


 

Wanda z Potworowskich, zbiory prywatne

Wanda z Potworowskich, zbiory prywatne

Wanda z Potworowskich Chłapowska była żoną Mieczysława, rozstrzelanego przez Niemców na rynku kościańskim w 1939 roku. Urodziła się 3 listopada 1882 roku w Goli. Zasłynęła jako protektorka i dobrodziejka młodzieży, wspierała kolonie Towarzystwa Ziemianek Wielkopolskich. Wspólnie z mężem wspierała Zakład Dzieci Kresowych w Choryni, Związek Polaków z Kresów Wschodnich, Bratnią Pomoc Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, Zakład św. Kazimierza w Poznaniu, Dom Sióstr Służebniczek w Żninie i Krzywiniu, Dom Sióstr Miłosierdzia w Kościanie i Bydgoszczy, Zakład Gąsiorowskich w Poznaniu, Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji, Komitet Tanich Kuchen im. ks. Kardynała Dalbora[1]. Należała również do Związku Młodych Polek, Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Żeńskiej, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Ligii Katolickiej, Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w Poznaniu, przewodziła Towarzystwu Włościanek w Wyskoci. W uznaniu zasług za działalność charytatywną i na rzecz Kościoła, w czerwcu 1929 roku została odznaczona orderem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Wcześniej, w 1928 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Po wojnie przez 14 lat mieszkała w Gostyniu. Ostatnie tygodnie życia spędziła w Domu Sióstr Miłosierdzia prowincji poznańskiej w Chełmnie nad Wartą, gdzie zmarła 4 lipca 1959 roku.

[1] D. Chłapowski, Kronika rodzinna, t. 2, Kraków 1978, s. 34.

 

© Copyright by Emilian Prałat 2016, www.epralat.edu.pl MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody Autora jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83).