AD 2020

Rok 2020 to czas, w którym w sposób szczególny chcemy przypomnieć zarówno charyzmat benedyktynów, jak i historię ich obecności na Ziemi Kościańskiej, do czego okazję stanowi 950 – rocznica założenia ich opactwa w Lubiniu. Zgromadzenie odegrało kluczową rolę w tworzeniu się nowożytnej Europy. Na ziemiach polskich poszczególne klasztory odgrywały istotną, kulturotwórczą rolę. Podczas przemierzania szlaku Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej przedstawimy duchowość benedyktynów, ważne postaci związane z tym najstarszym monastycznym ruchem katolickiej Europy, a także sięgniemy do przebogatej historii benedyktynów lubińskich. Do udziału w pielgrzymowaniu zaprosiliśmy ojców i braci z klasztoru, gdzie według przekazów ma być pochowany Gall Anonim. Także tę edycję swoim patronatem honorowym objął metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki.

W tym roku pragniemy kwestować na rzecz renowacji nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu.